BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

            La ilahe illallah Muhammeden Resulullah

           

Ey ademoğlu; Ey insanoğlu, bizi yaratan Allah`ın emirlerini tutmak mecburiyetindeyiz. Çok nazikâne dikkat edelim.

           

EY ÂDEMOĞLU,

            - Ey insanlar, sizler sizi yaratan Allah`ınızdan korkuyor musunuz?

            - Evet, O`ndan başka gidecek yerimiz yok.

            - Allah`ınızı bildiğinizden dolayı teşekkür ederim. Bizi yaratan Allah`ın insan olarak bize çok emirleri var. Emirlerle nasılsınız?

            - Biz onları yapamıyoruz. Emirlerini gerektiği gibi yerine getiremiyoruz.

            - Peki, bizi yaratan Allah`ı seviyor musunuz?

            - Allah`tan başka sevilecek ne vardır?

            - Emirleri ile nasılsınız?

            - Biz onları gerektiği gibi yerine getiremiyoruz.

            - Öyleyse her iki noktada yalan söylemiş oluyorsunuz. Allah`tan korkan ve Allah`ı sevenin Allah`a secde etmesi gerekir. Allah`a secde etmeyen bir kimsenin iman ve itikadı zayıftır. Hayali olarak, bir meyveyi yemeden lezzetini anlayabilir misiniz? Boş kalple kuru lâf ile Allah`ı bilmek, anlamak boşuna bir hayaldir. Allah`a iman ve inanmak, İslâm`ın beş, imanın altı şartını yerine getirmek genel olarak gereklidir. Allah ve Allah`ın Resûlü Hz. Muhammed Mustafa yardımcımız olsun.

Amin.

            Hz. Âdem Aleyhisselâm`dan kâinatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa`ya kadar insanlık âlemine, her zamana, her kavime birer Peygamber gönderilmiştir. Cenâb-ı Allah Celle Celâluhu yarattığı insanlara emirlerini bildirmek için Peygamberler vasıtasıyla, insanlarla özlü sohbetler etmiştir. Sohbetin özünü ve emirlerini kullarına, yarattıklarına 4 muazzam kitap ve 100 suhuf ile bildirmiştir. Her kavime peygamberler vasıtasıyla, Cenâb-ı Allah`a hulûs-ü kalp ile Cenâb-ı Allah`ın ilâhi emirlerini maddî manevî yerine getirmesi zorunluluğu doğmuştur. Zebur, Tevrat, İncil, Kur`an-ı Azîm`üşşan`da insanlık üzerine olan emirler bildirilmiştir. Cenab-ı Allah maddî manevî özünü ve gerçeğini kullarından esirgememiştir. İnsan olarak yaşamak, biraz dikkat ve tefekkür etmemiz gerekmektedir.

                                                                                                                                                                                   LİLLAHİL FATİHA